สภามหาวิทยาลัย
ข่าวกิจกรรม

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 15 สิงหาคม 2557 ครบ 92 ปี

       15 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในปี 2557 นี้ครบรอบเป็นปีที่ 92 แห่งการสถาปนา
ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธี ร่วมกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้บริหาร คณาจารย บุคลากร และ นักศึกษา ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 99 รูป และ ร่วมพิธีไหว้บูรพาจารย์


   แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    วันที่ 2014-08-16


      Untitled Document
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com