สภามหาวิทยาลัย
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

       การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ห้องดาวดึงส์ อาคาร ๑๔   แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย    วันที่ 2015-04-10


      Untitled Document
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com