สภามหาวิทยาลัย
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายฯ

        

   แหล่งข่าว : กลุ่มงานนิติการ    วันที่ 2015-06-12


      Untitled Document
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com