ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าที่ [ 1 ] 2 [ 3


นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน   
ประกาศเมื่อ 2014-10-03 เวลา 09:20 น.  
งานวันครูโลก ประจำปี 2557 "World Teachers Day"   
ประกาศเมื่อ 2014-09-28 เวลา 23:06 น.  
คลื่นคนวรรณกรรม : มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19   
ประกาศเมื่อ 2014-09-28 เวลา 22:55 น.  
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ    
ประกาศเมื่อ 2014-09-21 เวลา 12:57 น.  
สพฐ.ดันแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษ เสนอ4ผลงานยกระดับเรียนร่วมน.ร.พิการ   
ประกาศเมื่อ 2014-09-21 เวลา 09:29 น.  
"3 เสมา"ลุย 10 เรื่องด่วนการศึกษาไทย   
ประกาศเมื่อ 2014-09-14 เวลา 22:31 น.  
การศึกษาไทยโคม่าจริงหรือ?   
ประกาศเมื่อ 2014-09-12 เวลา 08:42 น.  
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗    
ประกาศเมื่อ 2014-09-08 เวลา 21:57 น.  
พบ! เด็กไทย "สมาธิสั้น" กว่า 1 ล้านคน ชี้ "บุหรี่" มีส่วน   
ประกาศเมื่อ 2014-08-13 เวลา 20:25 น.  
ประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗    
ประกาศเมื่อ 2014-08-16 เวลา 10:43 น.  
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับและประกาศฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗   
ประกาศเมื่อ 2014-08-08 เวลา 14:53 น.  
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗    
ประกาศเมื่อ 2014-08-05 เวลา 22:43 น.  
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗    
ประกาศเมื่อ 2014-08-05 เวลา 22:41 น.  
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ประกาศเมื่อ 2014-07-23 เวลา 11:40 น.  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗   
ประกาศเมื่อ 2014-07-23 เวลา 09:11 น.  
การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗   
ประกาศเมื่อ 2014-07-15 เวลา 15:35 น.  
น.ศ.ราชภัฏนครสวรรค์ รับรางวัลนักศึกษาต้นแบบความดีและรางวัลความประพฤติดี จากองคมนตรี   
ประกาศเมื่อ 2014-07-07 เวลา 14:32 น.  
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมรับฟังนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมฯ   
ประกาศเมื่อ 2014-07-03 เวลา 17:51 น.  
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗   
ประกาศเมื่อ 2014-07-03 เวลา 09:38 น.  
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗   
ประกาศเมื่อ 2014-07-03 เวลา 09:37 น.  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com