ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าที่ [ 1 ] [ 2 ] 3 


การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับและประกาศฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗   
ประกาศเมื่อ 2014-07-03 เวลา 09:31 น.  
เรียนกศน. จะเข้ามหาลัยได้ยังไง?   
ประกาศเมื่อ 2014-08-04 เวลา 00:12 น.  
บทความ:ระบบการศึกษาไทย ระบบการศึกษาที่ ล้มเหลวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ประกาศเมื่อ 2014-06-29 เวลา 08:45 น.  
จุฬาฯ เปิดตัวระบบเขียนวิทยานิพนธ์ และ โปรแกรมตรวจจับลักลอกผลงานวิชาการ   
ประกาศเมื่อ 2014-06-26 เวลา 08:35 น.  
การปิดจราจรถนนพหลโยธิน หน้าบิ๊กซี ระหว่าง 30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 57   
ประกาศเมื่อ 2014-06-24 เวลา 10:16 น.  
ประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557   
ประกาศเมื่อ 2014-06-19 เวลา 20:20 น.  
กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ 12/2557   
ประกาศเมื่อ 2014-06-05 เวลา 16:23 น.  
(ร่าง) ระเบียบ, ข้อบังคับ, และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย   
ประกาศเมื่อ 2014-05-29 เวลา 15:19 น.  
(ร่าง) ระเบียบ, ข้อบังคับ, และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่กำลังดำเนินการรอเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ 6 เรื่อง (ผ่านอนุกฎหมายแล้ว)   
ประกาศเมื่อ 2014-05-27 เวลา 21:29 น.  
การจัดทำปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปรับปรุงในปี 2555-2557 ที่ประกาศใช้แล้ว   
ประกาศเมื่อ 2014-05-27 เวลา 21:29 น.  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com