รายละเอียดข่าว


ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564