รายละเอียดข่าว


มาตรการเยียวยาและดูแลนักศึกษา ในสถานการณ์โรค COVID -19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

????ลดค่าเทอม 10% ในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.

????ในภาคเรียนที่ 3/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564

????สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 4 งวด

????พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกกรณี

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://regis.nsru.ac.th

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 1 พฤษภาคม 2564