รายละเอียดข่าว


ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเช่าพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ)

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 28 พฤษภาคม 2565