รายละเอียดข่าว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2563

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามลิงค์นี้
https://regis.nsru.ac.th/pr/recruitment/register/login?p=announce

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 18 กรกฏาคม 2563