รายละเอียดข่าว


นักศึกษา มร.นว สมัครสิทธิหลักประกันสุขภาพ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดและส่งเอกสารได้ที่ ห้องพยาบาล ของมหาวิทยาลัยฯ ม.ในเมือง หรือ ห้องพยาบาล อาคาร 10 ชั้น 2 ม.ย่านมัทรี

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 22 กรกฏาคม 2563