รายละเอียดข่าว


ข่าวทุนการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโครงการ(ทุนทำงาน) นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน

ข่าวทุนการศึกษา (โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน ทุนทำงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน (ทุนทำงาน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์นี้

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 กรกฏาคม 2563