การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฏหมาย ครั้งที่ 13/2559

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ 13/2558

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 9 ก.ค. 2016