จดหมายข่าวสภา

วันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอความร่วมมือ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ประเมินความเสี่ยง "ไทยเซฟไทย"