รายละเอียดข่าว


ขยายเวลาการเปิดรับบทความ #ผลงานวิจัยระดับชาติ #เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

#รอบสุดท้าย ขยายเวลาการเปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://gs2.nsru.ac.th/gnru2022
#GNRU #NSRU #สัมมนาวิชาการ #ผลงานวิจัยระดับชาติ #เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
https://www.facebook.com/gnru22/

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 12 กรกฏาคม 2565