รายละเอียดข่าว


วันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ นักศึกษาภาคปกติ
https://regis.nsru.ac.th/shared/files/apr/activity_calendars/12565/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_1_12565.pdf?v=114740

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 5 กรกฏาคม 2565